วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปลากัดลูกผสม


วิธีหมักปลากัด


การเพาะลูกปลากัด


การเพาะเลี้ยง

การเพาะเลี้ยง
ไข่นำบริเวณใต้ท้องของแม่พันธุ์ปลากัด

การเพาะเลี้ยง    การเพาะเลี้ยง   การเพาะเลี้ยง
การรัดไข่ของปลาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

การเพาะเลี้ยง          การเพาะเลี้ยง
                                                   ปลากัดตัวเมียว่ายน้ำเข้าหา                      ปลากัดตัวผู้เริ่มก่อหวอด
การเพาะเลี้ยง          การเพาะเลี้ยง
                                             ปลากัดทั้งคู่เข้าใต้หวอดพร้อมผสมพันธุ์                   ปลากัดทั้งคู่เริ่มรัดกัน
การเพาะเลี้ยง          การเพาะเลี้ยง
                                              ปลาตัวผู้อมไข่ที่รัดได้ไปพ่นในหวอด                   ลูกปลาที่ฟักเป็นตัว


การเลี้ยงปลากัด
        การเลี้ยงปลากัดใช่ว่าจะเลี้ยงไว้เพื่อกัดอันเป็นการพนัน ขันต่อกันแต่เพียงประการเดียว ยังมีการเลี้ยงไว้ดูเล่นอีกด้วยและการเล่นแบบนี้แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งนี้เพราะปลากัดเป็นปลาที่มีความสวยงามมิใช่น้อยเลยทีเดียว

การเลี้ยงไว้ดูเล่น